Bestel hier de volledige versie van " De Schouder "


De Elleboog - Demo

Diepe Dwarse Fricties

Techniek

Deze is uitermate belangrijk. Diepe dwarse frictie kan maar resultaat geven indien

De volgende punten zijn belangrijk:

  1. positie van de patiënt:
  1. positie van de therapeut
  1. positie van handen en vingers
  1. hoeveelheid druk

Diepe dwarse frictie mag geen pijnlijke behandeling zijn. De druk dient aangepast aan de patiënt en aan het letsel. De volgende faktoren kunnen een rol spelen en helpen de mate van de aangewende druk te bepalen:

De pijn van de behandeling binnen het aanvaardbare houden en toch voldoende druk geven om enig therapeutisch resultaat te krijgen vraagt van de therapeut enige ervaring met de techniek. Het verdient aanbeveling om de druk bij de aanvang van elke sessie laag te houden (genoeg om het letsel effectief te bereiken) en progressief naarmate de sessie vordert, en er enige anesthesie optreedt, de druk op te drijven.

  1. duur en frequentie

De frictie gebeurt met een ritme van 60-100 bewegingen per minuut gedurende tien tot twintig minuten.

De meeste behandelingen gebeuren à rato van drie sessies per week.

Verbetering is meestal merkbaar na een zestal sessies.

Zes tot twintig sessies volstaan voor de meeste aandoeningen.

Copyright © 1 mei 1998 L. Ombregt [Home] [Startmenu] [Hoofdmenu]