Bestel hier de volledige versie van " De Schouder "


"De Schouder" Demoversie

Deltoideus letsel

Voorkomen

Een letsel van de m; deltoideus is zeer zeldzaam. Meestal gaat het dan om een direkte contusie, een zeldzame keer om een spierbuiklaesie bij een krachtsporter.

Daartegenover staat dat schouderpijn, voortkomend uit dieper gelegen structuren (kapsel, rotator cuff of bursa) meestal wel degelijk gevoeld wordt in de deltoideus regio. Dit kan tot heel wat verwarring leiden.
Een degelijk uitgevoerd klinisch onderzoek zal meestal zonder problemen leiden tot de identificatie van het letsel.

Indien er na het onderzoek toch enige onzekerheid blijft bestaan nopens de eventuele betrokkenheid van de deltoideus dan kunnen twee toegevoegde tests uitsluitsel geven:

  • De pars clavicularis wordt getest door een weerstandsadduktie van de schouder, uit te voeren vanuit 90 elevatie
  • De pars spinalis wordt getest door eenweerstandsextensie van de schouder, uit te voeren vanuit 90 elevatie
  • Behandeling

    Lokale infiltratie met 20-30 ml 0.5% procaine om de week gedurende een drietal weken of diepe dwarse fricties om de andere dag gedurende een tweetal weken leiden meestal tot genezing

    Copyright © 1 mei 1998 L. Ombregt [Home] [Startmenu] [Hoofdmenu]