Bestel hier de volledige versie van " De Schouder "


"De Schouder" Demoversie

Intra Articulaire Injectie

De denkbeeldige lijn tussen de hoek van acromion-spina scapulae en de processus coracoideus loopt over de achter-bovenzijde van humeruskop. Door de endorotatiestand ligt het gewrichtskapsel vrij en kan gemakkelijk bereikt worden door een naald die, ingebracht één cm onder de acromionhoek, in de richting van de processus coracoïdeus opgeschoven wordt.

De kapsel wordt aangeprikt op twee tot 4 cm diepte.

Copyright © 1 mei 1998 L. Ombregt [Home] [Startmenu] [Hoofdmenu]